|
Solfanger.dk

MENU

Hvad er en solfanger?

En solfanger er en kontruktion, der er i stand til at optage og omsætte sollys til varmeenergi (termisk energi). Dette skal ses i modsætning til fotoelektriske solfangere, der består af såkaldte solceller, der er i stand til at omdanne solens elektromagnetiske stråler (lys) direkte til elektrisk strøm. Den termiske solfanger kan opnå virkningsgrader på over 50 %, hvor imod solceller sjældent når over 15 %.

Termiske solfangere er typisk udformet som store paneler. Under panelets dæklag af glas eller plast ligger absorberen, hvorigennem der cirkuleres en varme- og frostsikker væske der transporterer varmeenergien bort fra absorberen. Den opvarmede væske føres typisk til en varmtvandsbeholder, en lagertank eller en separat varmeveksler. Solvarme-varmtvandsbeholderen indeholder normalt to spiraler, den nederste til solvarmen, den øverste til centralvarmen, som træder til og opvarmer det øverste af beholderindholdet, når solen ikke slår til. Et almindeligt brugsvandsanlæg består af ca 1 m² solfanger pr. person og 40-70 liter varmtvandsbeholder pr. m² solfanger og giver en årsdækning på over 50% af energibehovet til produktion af varmt vand. Kombinerede brugsvands- og rumvarmeanlæg kan være meget større, f.eks. 9-18 m², og dække en ikke ubetydelig del af husets samlede varmeenergibehov.

Udnyttelsen af solenergi som en primær kilde til opvarmning på vore breddegrader lider meget under det faktum, at energiudbyttet er højest på den årstid (sommer), hvor vi har mindst brug for den. Indtil videre er der ikke opfundet nogen omkostningseffektiv måde, at oplagre store varmemængder fra sommermånederne, til brug i vintermånederne. Det er imidlertid en myte, at solfangere kun virker om sommeren. En velisoleret solfanger vil også yde et varmebidrag på solbeskinnede vinterdage. Selv hvis det er overskyet, vil der være et udbytte at hente.

Solen skinner i gennemsnit 1800 timer om året i Danmark, men man skal være opmærksom på at en solfanger også producere energi selv om det er overskyet.

 

 

 
Du er her: - information om solfangere  
|